Rent og grønt brændstof

PPO: Ren planteolie

Der er en verden uden for storbyerne

Gendrivelse af ACP biobrændstof papiret

N kæde beregninger

Energi indhold i brændstoffer

Raps: En ganske særlig plante

Links

Engelsk/English

GENDRIVELSE AF ACP BIOBRÆNDSTOFPAPIRET

N2O release from agro-biofuel production negates global warming reduction by replacing fossil fuels

by P. J. Crutzen, A. R. Mosier, K. A. Smith, and W. Winiwarter

som blev udgivet i Atmospheric Chemistry and Physics

AF JACOB BUGGE, MAJ 2008

SAMMENFATNING:

Den grundlæggende tilgang i ACP biobrændstofpapiret er, at N indholdet i en afgrøde eller afgrødedel bestemmer den mængde N2O udledninger, som kan tilskrives dens fremstilling, og papiret sammenligner varmevirkningen Meq af N2O udledningerne knyttet til flydende biobrændstoffer med kølevirkningen M af, at de erstatter fossile brændstoffer, udtrykt i forholdet Meq/M. Selv om denne N indholdstilgang er sund, fører et sæt antagelser og tilnærmelser langt fra virkeligheden, herunder en overvurdering af N2O udledningerne fra landbruget som helhed, til helt misvisende værdier af Meq/M, så den opsigtsvækkende følgeslutning, at flydende biobrændstoffer skaber opvarmning snarere end afkøling, er simpelthen en vildfarelse.
   Som påvist i denne gendrivelse med sine tilgængelige kilder og omfattende beregninger ud fra forholdene i den virkelige verden uden for storbyerne, giver flydende biobrændstoffer fremstillet som led i ansvarlig og dygtig landbrugsdrift ingen eller kun små N2O udledninger i sig selv, hvilket fører til Meq/M værdier, som er enten 0 eller ret lave, altså ingen eller kun en begrænset varmevirkning til at modvirke kølevirkningen af at anvende flydende biobrændstoffer; selv med en landbrugsdrift så utroligt spildsom som antaget i ACP biobrændstofpapiret, utænkelig i ansvarlig og dygtig landbrugsdrift, er de virkelige Meq/M værdier langt under papirværdierne. Ud over at mindske GHG udledninger kan fremstilling af flydende biobrændstoffer bidrage til betydelige miljøforbedringer i landbruget som helhed, især hvis den styres af enkle og rimelige miljøkrav på verdensplan.

Denne gendrivelse bygger på efterviselige kilder og omfattende beregninger, altsammen tilgængeligt gennem levende links, og den er lavet til læsning i forskellige grader af udførlighed:

  1. Indledning: Hvem og hvorfor;
  2. Samlet fremstilling med overordnede følgeslutninger: Den korte udgave;
  3. Særskilte indvendinger med følger og følgeslutninger: Den omfattende gennemgang, med anvisning på læsning i forskellige grader af udførlighed;
  4. Anbefalinger og forslag: En renere og grønnere fremtid;
  5. Kilder: Grundlag og videre læsning.

Hent hele gendrivelsen som PDF
og læs så meget, du ønsker eller har brug for.

Hvorfor er Gendrivelsen så lang?
Hvorfor er alt fremført i eet omfattende papir?
Hvorfor ikke en kort udgave med de vigtigste emner?
Hvorfor ikke særskilte papirer, som omhandler særskilte sider af sagen?
Se svarene.

Se andre indvendinger imod ACP biobrændstofpapiret.

Du kan sende os en om den.

Tilbage til PPO: Ren planteolie