Rent og grønt brændstof

PPO: Ren planteolie

Der er en verden uden for storbyerne

Gendrivelse af ACP biobrændstof papiret

N kæde beregninger

Energi indhold i brændstoffer

Raps: En ganske særlig plante

Links

Engelsk/English

ENERGIINDHOLD I BRÆNDSTOFFER

Egenskaber og værdier for en række biobrændstoffer, herunder flydende biobrændstoffer, og fossile brændstoffer.

Egenskaberne og værdierne omfatter:

  • Nedre brændværdier;
  • Nytteenergiindhold;
  • Sammensætning;
  • C indhold;
  • Tørstofindhold (visse biobrændstoffer/afgrøder);
  • Energiandele (flydende biobrændstoffer og andre afgrødedele);
  • N indhold (biobrændstofafgrøder og afgrødedele);
  • Omregningstal mellem virkninger af N2O og CO2;
  • Noter og kilder.
Hent Energy content of fuels som regneark eller som PDF.

Du kan sende os en om det.

Tilbage til PPO: Ren planteolie