Rent og grønt brændstof

PPO: Ren planteolie

Der er en verden uden for storbyerne

Gendrivelse af ACP biobrændstof papiret

N kæde beregninger

Energi indhold i brændstoffer

Raps: En ganske særlig plante

Links

Engelsk/English

N KÆDE BEREGNINGER

Mængden af N2O udledninger knyttet til en given mængde gødnings N er bestemt af hele N kæden fra den oprindelige gødningsbrug til de endelige anvendelser og tab.

Dette redskab behandler N mængder og N2O udledninger fra en anderledes synsvinkel, idet det følger N fra en given kilde i stedet for at beregne samlede mængder fra flere kilder.

Derfor muliggør det udførlige beregninger af N udnyttelsesgrader og N2O udledninger knyttet til bestemte afgrøder, sædskifter og anvendelser såsom foder, mad og brændstof; i forbindelse med foder følges N gennem dyrene til mad og gødning og videre gennem efterfølgende afgrøde(r).

Hver beregning begynder med en bestemt mængde gødnings N og følger den gennem en bestemt første afgrøde til bestemte anvendelser og tab, og den følger det genbrugte N, om noget, gennem bestemte efterfølgende afgrøder til bestemte anvendelser og tab, indtil hele mængden af N har forladt det landbrugsmæssige kredsløb.

Det omfattende N kæde beregnings regneark består af fem Sheets; du kan åbne/lukke de følgende sammendrag for at se deres indhold, opbygning, formål og grundlag:

Sheet A: Indledende del
 • Almen oplysning;
 • Indholdsfortegnelse for hele regnearket;
 • Udførlige forklarende noter til hele regnearket;
 • Efterviselige kilder til hele regnearket.
Sheet B: Danske afgrødeværdier
 • Grundlæggende egenskaber for en række afgrøder, herunder forfrugtværi, N indhold og fordøjelighed;
 • Grundlæggende udbytter og N udnyttelsesgrader;
 • Omregnede udbytter og N udnyttelsesgrader, når forfrugtværdier er indregnet;
 • Omregnede udbytter og N udnyttelsesgrader, når halmen anvendes;
 • Samlede udbytter og N udnyttelsesgrader, når planteresterer indregnet.

Alle udbytter og N udnyttelsesgrader er beregnet for hver af de danske jordtyper og som vægtede gennemsnit for alle danske jordtyper.

Alle værdier bygger på normtal/statistik.

Sheet C: N kædebregninger, danske gennemsnitsværdier

Side C1: Grundlæggende værdier:

 • Afgrødeværdier fra Sheet B for almindelige landbrugsmæssige anvendelser af afgrøder;
 • Tilsvarende afgrødeværdier for andre afgrødedele i forbindelse med flydende biobrændstoffer;
 • Egenskaber for gødninger, herunder fordampning og N udnyttelser, afhængig af gødningshåndtering;
 • Foder til mad udnyttelsesgrader for en række husdyr;
 • N2O udledningsværdier ifølge 1996 og 2006 IPCC Guidelines.

Alle værdier bygger på norm tal/Danish National Inventories/IPCC Guidelines.

Side C2: Beregninger:

 • Overskrift som beskriver de to første år i sædskifte;
 • N2O udledningsværdier:
  • N2O-N til N i første afgrøde;
  • N2O-N til N i slutanvendelse;
  • N2O-N til N i oprindelig gødning.
 • Endelige N mængder anvendt og tabt;
 • Sædskifte, anvendelser og tab, altsammnen på grundlag af brugervalg;
 • Mulige tilføjelser af ikke IPCC Guidelines udledningsværdier og samlede N2O udledninger.
Sheet D: N kæde beregninger, med valgfri grundværdier

Side D1: Grundværdier:

 • Afgrødeværdier, nogle fra Sheet B, N udnyttelsesgrader og gødningsmængder kan vælges af brugeren;
 • Egenskaber for gødninger, herunder fordampning og N udnyttelser, afhængig af gødningshåndtering;
 • Foder til mad udnyttelsesgrader for en række husdyr, kan vælges af brugeren;
 • N2O udledningsværdier ifølge 1996 og 2006 IPCC Guidelines.

Alle værdier bygger på brugerværdier/normtal/Danish National Inventories/IPCC Guidelines.

Side D2: Beregninger:

 • Overskrift som beskriver de to første år i sædskifte;
 • N2O udledningsværdier:
  • N2O-N til N i første afgrøde;
  • N2O-N til N i slutanvendelse;
  • N2O-N til N i oprindelig gødning.
 • Endelige N mængder anvendt og tabt;
 • Sædskifte, anvendelser og tab, altsammnen på grundlag af brugervalg;
 • Mulige tilføjelser af ikke IPCC Guidelines udledningsværdier og samlede N2O udledninger.
Sheet E: Total Danish N amounts
 • Total N amounts in Danish fodder from different sources;
 • Shares of total fodder N amounts from specific sources, especially cereals and rapeseed fodder cakes;
 • Total N amounts in synthetic N fertilizer and animal manure applied to Danish fields.

All values are based upon statistics.

Hent den nuværende udgave af N kæde beregnings regnearket som OpenOffice (ODS) og brug det, og/eller hent de enkelte Sheets som PDF og læs dem:
Sheet A
Sheet B
Sheet C
Sheet D
Sheet E

N kæde beregningerne udgør en vigtig del af grundlaget for Gendrivelsen af ACP biobrændstof papiret, udført med udvidede Sheets C og D. Hent de udvidede udgaver her.

Du kan sende os en om det.

Tilbage til PPO: Ren planteolie